Serbian English

POLITIKA KVALITETA

  
 

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

 

 

Naša politka Integrisanog Sistema Menadžmenta (IMS) proizilazi iz naše poslovne politike, a naši ciljevi Integrisanog sistema menadžmenta proizilaze iz naših posiovnih ciljeva.

 

Suština politike Integrisanog Sistema Menadžmenta je da se kvalitetnim i po ceni pristupačnim proizvodima i uslugama uz racionalno angažovanje svih resursa, zadovolje svi zahtevi kupaca/korisnika i zainteresovanih strana i premaše njihova očekivanja, a da se pri tome zaštite bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih i životna sredina, te da se do kraja primene domaći zakoni i propisi i propisi Evropske Unije, kao i da se Integrisani sistem menadžmenta stalno unapredjuje i poboljšava.

 

Opšti cilj kvaliteta je: jasno pozicioniranje na tržištu Srbije i šire kao preduzeće koje je prepoznatljivo po kvalitetnim proizvodima i kvalitetnim i pravovremenim uslugama po konkurentnim cenama.

 

Opšti cilj bezbednosti i zdravlja na radu je: funkcionisanje svih poslovnih i radnih procesa bez povreda na radu, bez profesionalnih oboljenja i bez bolesti u vezi sa radom, uz stalnu privrženost prevenciji povreda i ugrožavanja zdravlja zaposlenih uzimajući u obzir prirodu OH&S rizika i OH&S prilika i uz aktivno učešće i konsultovanje svih zaposlenih.

 

Opšti cilj zaštite životne sredine je: funkcionisanje poslovnih i radnih procesa bez ekoloških incidenata i uz potpunu posvećenost zaštiti životne sredine i obavezama za usklađenost, uključujući prevenciju zagađenja, a posebno kontrolu nastanka i kretanja otpada do momenta predaje operaterima, kao i stalno unapređenje performansi životne sredine. 

 

Politika lntegrisanog sistema menadžmenta odgovara svrsi i kontekstu naše organizacije, podržava njeno strateško usmerenje, pruža okvir za postavljanje svih ciljeva IMS i iskazuje posvećenost za zadovoljenje primenljivih zahteva i stalnom i stabilnom poboljšanju integrisanog sistema menadžmenta.

  

Politika Integrisanog sistema menadžmenta daje smemice za ponašanje svih zaposlenih, a menadžment preduzeća ima zadatak da njene smemice prenese svim zaposlenima, zainteresovanim stranama i široj društvenoj zajednici, kao i da obezbedi uslove da se ona u potpunosti sprovede. 

 

Za definisanje i tumačenje Poslovne politike i Politlke integrisanog sistema menadžmenta odgovoran je Direktor  preduzeća, a za njeno sprovođenje odgovomi su svi zaposleni u preduzeću srazmemo svojim pozicijama,  odgovornostima i ovlaštenjima.  

 

 

 

U Nišu, dana  07.12.2020.godine                                                                                                      GENERALNI DIREKTOR                                                                                                                                                                           Dragoljub Maksimović, dipl.inž.metalurgije