Serbian English

PROIZVODNI PROGRAM

 


Proizvodni program AD „MIN-LIV“ obuhvata:


 - Primarni proizvodni program

    1. Odlivci od sivog liva
   2. Odlivci od nodularnog liva
   3. Odlivci od nisko legiranih livenih gvožđa
   4. Odlivci od visoko legiranih livenih gvožđa
   5. Odlivci od ugljeničnog čeličnog liva
   6. Odlivci od visoko legiranih čelika
   7. Odlivci od visoko legiranih Mn-čelika
 

- Sekundarni proizvodni program:

      - Usluge metalurške laboratorije (kontrola kvaliteta):

        * Mehanička ispitivanja

        * Ispitivanje hemijskog sastava(kvantometar)

        * Metalografska kontrola

        * IBR( ultra-zvuk, penetranti, magnetni flux)

        * Izdavanje uverenja o kvalitetu ispitivanog materijala

      - Proizvodne usluge:

        * Mehanička ispitivanja

        * Ispitivanje hemijskog sastava(kvantometar)

        * Metalografska kontrola

        * IBR( ultra-zvuk, penetranti, magnetni flux)

        * Izdavanje uverenja o kvalitetu ispitivanog materijala