Serbian English

ZAPOSLENJE U KOPEX MIN-LIV-u

 


 

 

 

 

           

Mi, u firmi KOPEX MIN-LIV, verujemo da će selekcija pravih ljudi uticati na uspeh same organizacije. Od posebnog značaja su nam zaposleni, koji poboljšavaju progres kompanije svojim razvojem i usavršavanjem.

 

Tokom 2012. godine, pokrenuli smo inicijativu zapošljavanja mlađih kadrova, i danas upošljavamo mlade osobe čije radno iskustvo nije duže od par godina. Većina njih je uključena u stvaranje inovativnih rešenja, dok za uzvrat stiču dragoceno radno iskustvo i znanje. 

 

Naši zaposleni predstavljaju: grupu kreativnih i radoznalih ljudi koji su okrenuti ka svetskim tendencijama poslovanja, koji istražuju nove tehnologije i koji su stekli dragoceno iskustvo prilikom izvođenja globalnih projekata.


Zahvaljujući i našim iskusnim kadrovima, možemo postaviti nove smernice u širenju naše delatnosti i razviti inovativne tehnologije. Danas smo u mogućnosti da stečeno iskustvo podelimo sa mladim, energičnim diplomcima kojima garantujemo privlačne zarade.
 

Posebno smo zainteresovani za uspostavljanje saradnje sa osobama koje su završile neke od sledećih tehničkih univerziteta:

 

   mašinstvo, industrijski ineženjering,

  rudarstvo i geologija,

  inženjerski i proizvodni menadžment.  

 

Radeći sa nama:

 

  imate priliku da se upoznate sa aktivnostima kompanije i čitave Kopex Group-e, koja je svetski lider na polju rudarstva,

   postajete deo kreativnog, internacionalnog tima,

   možete učestvovati u razvoju tehnoloških rešenja u našim najvećim internacionalim kompanijama,

  suočićete se sa neobičnim izazovima.