Serbian English

KADROVI I NOVE TEHNOLOGIJE

Kontinuirano ulaganje u obuku i usavršavanje stručnog kadra i nove tehnologije, praćenje svetskih dostignuća, ne gubeći iz fokusa potrebe krajnjih korisnika.